menu_part

InfoMan:

• gebruiksvriendelijk
• snel
• efficiënt
• integreerbaar

Wat kunt u met InfoMan beheren? 

 
• Relatiegegevens De relatiegegevens vormen een belangrijk onderdeel van uw bestand. InfoMan is erg flexibel in het gebruik. Zo kunt u uw relaties en prospects naar eigen inzicht indelen in groepen. Deze groepen kunt u exporteren voor gebruik in een mailing of gebruiken voor een bellijst.
Naast de standaard adresgegevens kunt u vanzelfsprekend ook het e-mail adres en het adres van de website van de relatie opslaan en gebruiken. Met een simpele muisklik stuurt u uw relatie een e-mail of opent u de website.
 Personen U kunt per relatie of prospect een onbeperkt aantal personen of afdelingen toevoegen. Daarbij is het mogelijk om een ander adres op te geven dan het relatieadres, bijvoorbeeld als een bepaalde persoon op een ander vestigingsadres werkt.
Van iedere persoon kunt u de functie-omschrijving opgeven en, net als bij de relatiegegevens, indelen in door uzelf samen te stellen groepen.
• Leveranties In het leverantiesbestand kunt u vastleggen welke goederen u op een bepaalde datum aan een relatie geleverd heeft. Daarbij kunt u een omschrijving, een typeaanduiding en een serienummer aan de goederen meegeven.
• Dossierstukken In InfoMan kunt u desgewenst alle schriftelijke stukken en correspondentie met uw relaties en prospects bijhouden met de optionele koppeling met Microsoft Word. Deze dossierstukken kunt u ook weer in groepen indelen. Zo is ook na een jaar nog te zien welke brief u naar een relatie heeft gestuurd.
• Bulk e-mail InfoMan kan worden uitgebreid met een optie waarmee u direct vanuit het programma naar grote aantallen adressen een e-mail bericht kunt sturen. Hiervoor moet u de e-mail adressen natuurlijk wel ingevuld hebben bij uw relaties. Naar keuze kunt u uw bericht (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) opmaken in HTML of als platte tekst. Indien gewenst kan er tegelijk met het aanmaken van de e-mails ook een actie bij het adres, de persoon, of de debiteur/crediteur worden vastgelegd. Zo kunt u bijvoorbeeld een telefonische follow-up inplannen.
 Acties Een sterk punt van InfoMan is dat u acties kunt vastleggen bij een relatie. Deze acties zijn te plannen voor bepaalde medewerkers in uw organisatie. Als u wilt dat werknemer X uw relatie Y op een datum Z belt, dan kunt u dat in InfoMan ruim van tevoren opgeven, samen met de reden van de actie.
Bijzonder is dat er ook acties aangemaakt kunnen worden die te maken hebben met een andere te nemen actie. Bij elke actie kan namelijk een vervolgactie worden vastgelegd. Op die manier kan een ketting van acties ontstaan. Is een actie afgehandeld, dan kan deze worden gereedgemeld.
 

InfoMan licenties

 • Jaarlicentie InfoMan
   Het hoofdprogramma van InfoMan dat kan worden uitgebreid met diverse opties.

 • Jaarlicentie InfoMan mobiel
   Van InfoMan bestaat een speciale afgeslankte versie voor gebruik op laptops of PC's bij de werknemer thuis. Met deze versie kan de medewerker op locatie de gegevens van relaties opvragen en toevoegen. De ingevoerde gegevens kunnen vervolgens worden gesynchroniseerd met de server in het bedrijf. InfoMan mobiel is bij uitstek geschikt voor werknemers met ambulante beroepen

 • Jaarlicentie InfoMan server
   Om de gegevens van InfoMan mobiel te kunnen synchroniseren is het nodig dat er op uw server een aparte applicatie draait voor het afhandelen van synchronisatieverzoeken. InfoMan server regelt dit voor u en zorgt tevens voor adequate beveiliging van uw waardevolle relatiegegevens.

Algemene uitbreidingen

 • Optie e-mail versturen
   Dit is een optie waarmee u direct vanuit het programma een e-mailbericht kunt sturen. Bijvoorbeeld voor e-facturen of een mailing. Hiervoor moet u de e-mailadressen natuurlijk wel ingevuld hebben bij uw relaties. Naar keuze kunt u uw bericht (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) opmaken in HTML of als platte tekst. Indien gewenst kan er tegelijk met het aanmaken van de e-mails ook een actie bij het adres, de persoon, of de debiteur/crediteur worden vastgelegd. Zo kunt u bijvoorbeeld een telefonische follow-up inplannen.

 • Optie importeren

 • Optie vrije import

 • Optie acties
   Met de optie Acties heeft u de mogelijkheid om bij uw relaties (Adressen) zaken die aan een datum gerelateerd zijn vast te leggen. Denk b.v. aan:
   • hoe en waarover u contact heeft gehad
   • u heeft op een bepaalde datum afgesproken weer contact op te nemen
   • u heeft een (bezoek-)afspraak gemaakt
   • u heeft een vraag gesteld en wilt de termijn bewaken
   • etc.
   U definieert zelf welk soort acties u wilt gebruiken; dat kan per bedrijf of instelling verschillen.
   U kunt aan een actie een automatische vervolgactie koppelen; u stuurt b.v. documentatie op en wilt standaard na een week uw relatie daarover benaderen (follow-up).
   Ook kunt u een medewerker aan een actie koppelen (wie doet wat of heeft wat gedaan?).
   Wanneer u een actie met een datum in de toekomst aanmaakt, zal, afhankelijk van wat u heeft ingesteld, een herinneringsmelding in uw scherm verschijnen.

 • Optie dossierstukken
   Sla allerlei soorten bestanden bij uw gegevens op. Denk aan foto's, (ingescande) facturen, handleidingen en dergelijke. Al deze bestanden kunnen weer heel makkelijk geopend worden vanuit het programma.

 • Optie beveiliging
   Eénmaal ingelogd in het programma heeft elke gebruiker standaard onbeperkte rechten binnen deze applicatie. Met de Optie beveiliging bepaalt u zelf per gebruiker (of gebruikersgroep) wat diens rechten binnen het programma zijn. U kunt op elk gewenst niveau diverse functies en zelfs invoervelden blokkeren.

 • Optie logboek
   In de applicatie is standaard zichtbaar wie op welke datum en tijd een nieuw record heeft toegevoegd en wie een record voor de laatste maal heeft aangepast. Met deze optie kunt u meer gegevens vastleggen, zoals welke gebruiker het programma wanneer heeft gestart, wat de gebruiker heeft toegevoegd en welke gegevens zijn aangepast. De oude gegevens worden zelfs vastgelegd. Deze optie is handig als u de volledige historie van een record wilt kunnen nagaan.

 • Optie rapportgenerator
   De rapportgenerator is een van de meest krachtige onderdelen van de McHil applicaties. De McHil applicaties bevatten standaard diverse lijsten voor allerlei doeleinden, maar er kunnen zich toch situaties voordoen waarbij niet alle gewenste gegevens opvraagbaar zijn in combinatie met een standaardlijst. Met behulp van de rapportgenerator kunt u zelf bepalen welke gegevens op de lijst weergegeven moeten worden. Ook kunt u de lay-out, zoals koppen boven kolommen en de breedte van deze kolommen, zelf instellen.

 • Optie administraties kopiëren
   Met deze optie kunt u een administratie van het netwerk naar uw notebook kopiëren, waarbij de administratie vanaf dat moment op het netwerk geblokkeerd wordt. Geen synchronisatieproblemen meer bij terugzetten en geen kans meer op gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers.

 
 
Een vraag? Stuur ons een bericht!
Maak vandaag nog een afspraak!

Copyright © 2024  McHil software B.V. - Generated by WebMan


Lees hier meer over fixed assets, Clubdiensten en software vaste activa